Stress- en burnoutcoach Zoetermeer (voor werkgevers)

-Zowel LIVE als ONLINE begeleiding is mogelijk-

WERKSTRESS

Veel mensen met chronische stressklachten hebben er moeite mee aan zichzelf en anderen toe te geven dat ‘het zo niet meer gaat’. Zij ervaren dat als falen en zijn bang voor ‘kneus’ aangezien te worden. Echter is tegendeel waar. Voor verreweg de meeste mensen die chronische stressklachten ontwikkelen, geldt dat zij harde werkers zijn met heel veel kwaliteiten en ‘hart voor de zaak’. Het voornaamste probleem is meestal dat ze niet van ophouden weten. Niet iets om je voor te schamen. Wel iets om serieus te nemen. Als werkgever kun je dit signaleren (lees mijn stress-blog-artikel: ‘STRESS-SIGNALEN BIJ ANDEREN HERKENNEN’) om te voorkomen dat medewerkers tijdelijk gaan uitvallen of erger nog … burnout raken.

Begeleiding door stresscoach Zoetermeer

stresscoach Zoetermeer

IndivForte Centrum voor Stressvermindering en Mindfulness werkt o.a. met het zelf ontwikkelde PSR-model: Positive Stress Reduction. Dit model maakt dat ik als bedrijfscoach en bedrijfscounsellor op gestructureerde, duurzame en positieve wijze aan stressklachten kan werken. We werken samen aan vraagstukken zoals:

 • Wat speelt er momenteel in mijn leven?
 • Wat zijn mijn persoonlijke prioriteiten?
 • Waar werk ik zo hard naar toe?
 • Wat wil ik ECHT?
 • Wat kost mij energie?
 • Wat geeft mij energie?
 • Waar zit mijn kracht?
 • Waar ben ik goed in?
 • Wat gebeurt er als ik ‘nee’ zeg?
 • Hoe kan ik anders denken?
 • Hoe kan ik situaties en gebeurtenissen anders beoordelen?
 • Hoe geef en ontvang ik feedback?
Werkwijze en resultaat individueel traject

Resultaat van een traject is dat medewerkers flexibel leren omgaan met uitdagingen op de werkvloer, een betere relatie opbouwen met zichzelf en de mensen om zich heen, zich beter leren te ontspannen (thuis en op het werk) en inzicht krijgen in automatische patronen en obstakels in het dagelijkse leven en hoe ze hiermee vervolgens bewust en effectief om kunnen gaan. De gesprekken vinden plaats in mijn praktijk te Zoetermeer. 

BURNOUT

burn-out IndivForte

Uit recent onderzoek onder bijna 20.000 werknemers blijkt dat 4% van de Nederlandse beroepsbevolking kan worden aangemerkt als ‘burnout’. Dit percentage komt overeen met een kwart miljoen werknemers. De kans dat binnen jouw bedrijf iemand burn-out raakt, is dus groot! Burnout heeft verstrekkende gevolgen voor het functioneren van individuele werknemers en daarmee van organisaties als geheel. Het gaat ten koste van de productiviteit, het bedrijfsimago, de klanttevredenheid en de winstgevendheid. En dan heb ik het nog niet eens over wat het betekent voor die burnout-geraakte medewerker! Dat is namelijk niet mis! Mensen voelen zich geestelijk en lichamelijk totaal uitgeput en hebben geen boodschap meer aan hun werk.

Wat is een burnout?

Burnout kent drie dimensies: uitputting, cynisme en verminderde persoonlijke bekwaamheid. Persoonlijkheidskenmerken spelen voor een deel wel een rol bij het ontstaan van werkstress en burnout, maar voor zowel stabiele als labiele persoonlijkheden geldt dat de bron van het kwaad primair is gelegen in een stressvolle werksituatie. Burnout overvalt. Opeens … na een incident op het werk, een ruzie met een partner, een dagje vrij, een verjaardag … storten ze letterlijk en figuurlijk in! Sommigen belanden zelfs op de Intensive Care, vanwege het vermoeden van een hartaanval, anderen hebben last van zware paniekaanvallen, trillen, acute pleinvrees of voortdurend huilen.

Mensen zijn absoluut ziek, maar eigenlijk gaat het niet om een ‘ziekte’. Meer om klachten bij gezonde mensen, die voorheen meestal redelijk goed gefunctioneerd hebben. Eerst af en toe een slechte dag, dan vaker vermoeid met een gevoel van spanning na het werk en ten slotte een spanningsgevoel nog voor de werkdag begint. Vaak nemen mensen met deze problemen dagen vrij wanneer zij het niet meer vol kunnen houden Ze kunnen zich minder goed concentreren, de aandacht minder goed richten en een veel gehoorde klacht is dat allerlei zaken worden vergeten. Het gaat mis als de spanning verder oploopt na een fusie of een reorganisatie of als de stresserende omstandigheden voortduren. De term ‘burnout’ doet vermoeden dat het afgelopen is. Dat hoeft gelukkig niet het geval te zijn.

Professionele begeleiding is een absolute noodzaak

meer werk- en leefplezier IndivForte

De meeste mensen die tijdens burnout professioneel begeleid zijn, beschrijven jaren later hun burnout-ervaring als “Het beste wat mij is overkomen.”. Ze blikken namelijk niet alleen terug naar een zware periode in hun leven, maar ook naar een serieuze ‘Wake-up-call!’. De burnout heeft ze in staat gesteld anders in het leven te gaan staan, waardoor ze nu vrijere en gelukkigere mensen kunnen zijn. En gelukkige en vrije mensen functioneren beter binnen organisaties.

Zorgvuldig begeleid ik burnout-cliënten naar het fysiek, psychologisch, mentaal en spiritueel (in de betekenis van zingeving) hervinden van zichzelf. Jouw medewerker krijgt een bewuster leven met minder stress, waardoor meer leef- en werkplezier!

Burnout-behandeling

Fase 1: De klachten en klachtreductie
Fase 2: De persoonlijkheid en cognitieve therapie
Fase 3: De werksituatie

Vaak kunnen cliënten na 2 of 3 maanden hun werk geleidelijk aan weer oppakken. Tegelijkertijd komt het ook regelmatig voor dat een medewerker pas na 6 maanden of een jaar weer inzetbaar is. Het inzetten van individuele Mindfulnessbeoefening is een onderdeel van het traject.

STRESS- EN BURNOUTPREVENTIE

Wie is verantwoordelijk?

De eerste verantwoordelijkheid ter voorkoming van een burnout ligt bij medewerkers zelf. Familieleden en collega’s kunnen in beperkte mate ondersteunen bij het nemen van preventiemaatregelen. Dat neemt niet weg dat werkgevers ook verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van een burnout bij hun personeel, door bijvoorbeeld te zorgen voor realistische taakomschrijvingen / werkdruk en voldoende autonomie en inspraak.

Preventie door stresscoach Zoetermeer

bedrijfscoaching en -counselling IndivForte

Bewustwording en het verminderen van stress is een belangrijke eerste preventieve stap ter voorkoming van een burn-out (lees mijn stress-blog-artikel: ‘HOE VOORKOM JE EEN BURN-OUT? HOE VOORKOM JE EEN BURN-OUT BIJ JOUW MEDEWERKERS?). Het optimaliseren van de werksituatie een goede tweede. Kennis over de negatieve en positieve kenmerken van de arbeidsomgeving helpt bij het vormgeven van een gezonde, motiverende werkplek. IndivForte Centrum voor Stressvermindering en Mindfulness adviseert bij het vormgeven van die gezonde, motiverende werkplek, en verzorgt, naast individuele stress- en burnoutbegeleiding, preventieve stressworkshops en -trainingen voor leidinggevenden en medewerkers.

Intakegesprek stresscoach
Esther van der Sluis

Spreekt het bovenstaande jou aan? Zoek je begeleiding voor jezelf of voor een medewerker? En wil je weten hoe ik jou of jouw medewerker kan begeleiden en hoe lang een traject duurt? Maak gerust een afspraak voor een intakegesprek. Samen onderzoeken we de hulpvraag en vertel ik op wat voor manier ik van toegevoegde waarde kan zijn. Een intakegesprek vindt plaats aan de Plesmanstraat 2 in Zoetermeer. 

Ik ben lid van en gecertificeerd door de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN lid cat. 1) en de Vereniging voor Mindfulness (VVM). Mijn praktijk valt onder de Ethische Code/ Beroepscode voor Coaches en Counsellors (OVER ESTHER VAN DER SLUIS).

Aanmelden of meer informatie

Neem telefonisch contact op voor meer informatie: 06-49 67 85 28 of gebruik het contactformulier:
Aanmelden of stel een vraag